Vikingdanmark is een coöperatie van Deense melkveehouders. Samen met de gelijksoortige coöperaties in Zweden (Växa) en Finland (Faba) zijn ze eigenaar van Vikinggenetics. 

Vikingdanmark is van en voor Deense melkveehouders:

  • Verkoop van wereld-klasse genetica
  • Vakkundig bedrijfsadvies met onder andere SimHerd
  • Export van levend vee met VikingLivestock
  • Webshop (Vikshop) voor alle dagelijkse producten op het bedrijf
  • Verkoop van SenseHub     

Vikinggenetics is de rundveefokkerij organisatie die verantwoordelijk is voor het fokkerijprogramma van Viking Holstein, Viking Red en Viking Jersey in de drie Scandinavische landen.

Vikinggenetics van en voor Scandinavische melkveehouders.

  • Scandinavie is de bakermat van balanced breeding: met NTM als totaal index, wordt voor alle drie rassen gefokt op productie, functionele eigenschappen en exterieur.  
  • Genomic selection
  • Fokken op voer efficientie met de CFIT technology
  • Dochterondernemingen in Engeland, Duitsland en Australie en distributeurs over de hele wereld