Hoewel de informatie op deze website te goeder trouw wordt gepresenteerd en wordt verondersteld correct te zijn op het moment van weergeven, geeft GIC geen verklaringen of garanties met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie. GIC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglaten van informatie.