De allerbeste KI bokken voor uw fokkerij

Wat is speciaal aan onze bokken ?

Onze GIC bokken worden gefokt in het unieke GIC nucleusprogramma. Op de boerderijen van onze nucleusboeren registreren we de prestaties van duizenden melkgeiten in verschillende landen.

Ons innovatieve fokkerijprogramma focust op gezonde, efficiënte, probleemloze geiten met een hoge melkproductie. Door de data van nucleusboerderij in verschillende landen met verschillend klimaat, kunnen we de best passende genetica leveren voor lokale omstandigheden over de gehele wereld.

Met de data die GIC registreert en de samenwerking met universiteiten krijgt u als melkgeitenhouder genetica met het laagste gebruik van antibiotica en de hoogste levensproductie per geit.

Onze bokken zorgen bij onze klanten voor vruchtbare, gezonde en duurzame geiten.

Diergezondheid op de eerste plaats

Een van de basisvoorwaarden voor een rendabele bedrijfsvoering is de gezondheid van uw dieren. Op de KI stations van GIC werken we met de strengst mogelijke gezondheid protocollen, om u als geitenhouder sperma te kunnen aanbieden van de allerhoogste ziektevrije status. Al onze bokken worden met hoge regelmaat getest op meer ziektes dan alleen de bekende CL, CAE en Paratbc. GIC is door de allerhoogste ziektevrije status van de KI bokken in staat sperma wereldwijd te versturen. Het sperma van GIC voldoet volledig aan de eisen van de NVWA.

GIC stelt zeer strenge eisen aan de gezondheidsstatus van de nucleusbedrijven. Alle GIC nucleusbedrijven zijn certificaat waardig (CL en CAE vrij), voeren extra onderzoeken op tankmelk uit en onderzoeken individuele ouderdieren van de KI bokken.

GIC werkt er elke dag aan om met de strengst mogelijke gezondheid protocollen, sperma te kunnen aanbieden van de allerhoogste ziektevrije status.

Selecteer de beste KI bokken voor uw geiten

Gezond, efficiënt en probleemloos. Dat zijn de KI bokken van GIC. Onze genetica is een lange termijn oplossing die u vruchtbare, gezonde en duurzame geiten geeft voor uw bedrijf. Maak kennis met onze bokken.

Wil je meer weten over GIC Saanen?