Renaat Devreese

Een sterke selectie op natuurlijke ziekteresistentie en melkgift!

Renaat Devreese, een Belgische melkgeitenhouder met een grote passie voor de fokkerij. Op zijn biologische, coöperatieve boerderij “t Reigershof” worden momenteel 300 geiten gemolken en alle melk wordt verwerkt tot 20 verschillende soorten rauwmelkse kazen die zowel in de eigen boerderijwinkel als via biowinkels in gans België worden verkocht. Samen met Katrien Decraecke, de kinderen Hannes- en Silke en medewerkster Ann is Renaat dagelijks bezig met zijn grote passie het houden en fokken van hoogproductieve melkgeiten die uitblinken binnen de biologische bedrijfsvoering.

Een hoge “natuurlijke” ziekteresistentie speelt een grote rol in de fokkerijstrategie van Goat Improvement Company. Renaat gebruikt sinds 2012 geen antibiotica meer op zijn bedrijf en selecteert onder meer streng op een hoge natuurlijke ziekteresistentie. De genetica van ’t Reigershof is dan ook een absolute aanwinst binnen het genetica aanbod van Goat Improvement Company. Naast een hoge natuurlijke ziekteresistentie selecteert Renaat op melkgeiten die veel ruwvoer kunnen verwerken, een efficiënte en persistente melkproductie hebben en een lange levensduur realiseren.

“T Reigershof fokte in de laatste vijftien jaar maar liefst 53 geiten die meer dan 10.000 kg melk hebben geproduceerd, waarvan 9 geiten nu een levensproductie van meer dan 14.000 kg melk hebben gerealiseerd.”

Renaat Devreese over zijn fokkerijprestaties:

“De sleutel tot een succesvolle selectie op een hoge natuurlijke weerstand zijn onze sterke geitenfamilies. Ik wil aantonen dat je in een biologische bedrijfsvoering, zonder antibiotica gebruik, toch zeer goede producties kunt halen. Dat bewijzen onze 53 geiten met een levensproductie van meer dan 10.000 kg melk.” 

Geiten in de schijnwerpers

Drie uitzonderlijke productie geiten van ’t Reigershof!

Joukje 1494​: Komt uit een sterke geitenfamilie die al vele generaties een grote invloed heeft op de fokkerij van ‘t Reigershof. Haar moeder, ‘Joukje 909’, haalde een levensproductie van 15.060 kg melk. Haar halfzus, ‘Joukje 1949’ met Reigershof Cor als vader, produceert 6.000 kg melk in minder dan 3 jaar. De bokken uit deze lijn: ‘Akke’, ‘Odin’, ‘Kobe’ en ‘Ares’ hebben een grote invloed op de fokkerij van ’t Reigershof. 
Corry 2041​: Komt uit dezelfde bloedlijn als de bekende bok ‘Reigershof Cor. 2041’ is een dochter van ‘Ashdene Max’ en gaf in twee jaar 3.655 kg melk. Haar dochter ‘Corry 2104’, doet het nog beter, haar zoon, ‘Reigershof Okke’, word momenteel ingezet voor de fokkerij bij ’t Reigershof. 

Klaasje 1782​: is een van de vele beste dochters van ‘Reigershof Odin’, zoon van ‘R. Joukje 909’ x ‘Reigershof Rico’. ‘Klaasje 1782’ gaf in haar tweede lactatie in 350 dagen 2.218 kg melk. 

Joukje 1494​
Corry 2041​
Klaasje 1782​