Missie, Visie en Strategie

Onze visie

Goat Improvement Company streeft ernaar met genetica extra toegevoegde waarde en rendament te leveren voor iedere melkgeitenhouder. Onze visie is het opzetten van een “balanced breeding” fokkerij programma dat unieke lijnen Saanengeiten produceert voor de commerciële melkgeitenhouderij. Naast productie zijn gezondheid, vruchtbaarheid en levensduur belangrijke selectiecriteria in het fokdoel. Dit resultaat is een uniforme, hoog productieve, efficiënte en duurzame geit die in lokale omstandigheden optimaal presteert.

Onze missie

Genetische vooruitgang versnellen van melkgeiten op het gebied van efficiëntie, gezondheid, productie en levensduur.

Onze strategie

Om onze missie – Genetische vooruitgang versnellen van melkgeiten op het gebied van efficiëntie, gezondheid productie en levensduur – te realiseren ligt onze focus op het versterken en uitbreiden van onze kernactiviteiten en kennisontwikkeling. We oriënteren ons op kansen in verschillende groeimarkten. Onze genetica testen we volop op commerciële melkgeitenhouderijen onder praktische omstandigheden. De samenwerking met vooruitstrevende melkgeitenhouders is daarom essentieel voor Goat Improvement Company. Een goede productieve geit is niet alleen een kwestie van goede genetica. Goat Improvement Company streeft ernaar breed samen te werken met ketenpartners voor onderzoek en kennisontwikkeling.

Onze kernwaarden

Ambitieus | Innovatief | Partnerschap

Onze kernwaarde zijn de kern van onze bedrijfscultuur en maken duidelijk waar we voor staan. U ziet deze kernwaarden terug in onze manier van werken. Met onze ambitie streven we naar steeds betere resultaten en een team wat altijd toegevoegde waarde levert op uw bedrijf. Ons innovatieve karakter zorgt ervoor dat we nieuwe technieken toepassen in ons fokprogramma om de genetische vooruitgang te versnellen. Wij geloven echt in de kracht van samenwerking. Met partnerschap geven we aan dat we gericht zijn op langetermijnrelaties en er zijn voor u als veehouders en voor u als ketenpartner. “Teamwork makes the dream work” is onze overtuiging.