Inteelt voorkomen

Met onze bokken uit Canada introduceren we unieke genen in de populatie, die op geen enkele manier terug te voeren zijn op de Nederlandse genetica. Met onze bokken vergroten we de genetische variatie, hetgeen leidt tot betere mogelijkheden voor selectie en daarmee vooruitgang op jouw bedrijf.

 

Wat levert meer variatie en minder inteelt op voor jouw bedrijf?

  • Betere gezondheid
  • Betere vruchtbaarheid
  • Langere levensduur
  • Minder gebreken

Over de mate waarin de Nederlandse geitensector een probleem heeft met inteelt verschillen de meningen. Ten onrechte wordt soms beweert dat “we geen inteelt zien in de veestapel”. Dat klopt misschien voor de zichtbare gebreken, zoals skeletvervorming. Echter, inteelt zie je niet altijd, maar kost wel geld. Aldus onderzoeker Wytze Nauta. “Bij dieren met inteeltdepressie neemt gaandeweg de grootte, melkproductie en vruchtbaarheid af. Door inteelt te voorkomen kun je de vitaliteit, vruchtbaarheid, duurzaamheid en levensvatbaarheid juist vergroten”.

 

“Vers bloed is moeilijk te vinden” staat onder andere in dit artikel. Door met onze bokken te insemineren, slaan we twee vliegen in één klap: we introduceren vers bloed én houden het bedrijf gesloten.

 

“Inteelt zie je niet altijd, maar kost wel geld. Bij dieren met inteeltdepressie neemt gaandeweg de grootte, melkproductie en vruchtbaarheid af.”

Onderzoeker Wytze Nauta