Ons fokdoel

“Melkgeiten met een hoge productiecapaciteit, die uitstekende uiers en benen hebben, gezond zijn en op een duurzame en efficiënte manier een hoge levensproductie realiseren” is het doel van Goat Improvement Company.
goat-improvement-company-grasshill-
goat-improvement-company-grasshill-
goat-improvement-company-grasshill-

De genetische vooruitgang in de melkgeitenfokkerij versnellen is het hoofddoel van ons fokprogramma. Om dit te bereiken gaan we innovatieve technieken toepassen in het fokprogramma en formuleren we sterke fokkerijstrategieën. Een van deze fokkerijstrategieën is de introductie van gesext sperma op de Nederlandse markt. Gebruik van gesext sperma maakt het mogelijk om sterk te selecteren en gericht te fokken met de beste melkgeiten. Het voordeel is ook dat geen afzet gevonden hoeft te worden voor laagwaardige bokken. Ons doel is daarom om gesext sperma zo snel mogelijk aan te kunnen bieden in Nederland.

Het rendement verhogen met een innovatief fokkerijprogramma samen met een groep vooruitstrevende melkgeitenhouders is het doel van Goat Improvement Company. In dit fokkerijprogramma willen we naast melkproductie en exterieur, ook gezondheidseigenschappen, vruchtbaarheid en levensduur registreren en hier op selecteren. Het levert melkgeitenhouders voordelen en extra rendament op om ook op deze functionele eigenschappen te fokken. In de melkveehouderij hebben de toonaangevende fokkerijorganisaties deze trend al meer dan 25 jaar geleden ingezet. Melkproductie weegt bijvoorbeeld vandaag de dag met ongeveer 30% mee in het fokdoel van CRV en Vikinggenetics. Een duurzame melkgeit vormt de basis voor een goed bedrijfsresultaat. Daarnaast heeft een bedrijf met duurzame melkgeiten minder aanwas nodig en produceert daardoor minder methaan per kg melk.

Een balanced breeding fokkerijprogramma is waar wij naar streven. Goat Improvement Company wil het economische resultaat van de melkgeitenhouder maximaliseren, door de juiste balans te vinden tussen melkproductie, gezondheid, vruchtbaarheid en exterieur. Wij geloven erin dat we de focus moeten verschuiven, van de maximale jaarlijkse productie per geit, naar het verhogen van de levensproductie en het verlagen van de benodigde arbeidsbelasting per melkgeit. Dit laatste heeft als voordeel dat melkgeitenhouders met minder arbeid grote groepen melkgeiten eenvoudig kunnen managen.

Het fokprogramma van Goat Improvement Company levert genetica die klaar is voor de toekomst! 

goat-improvement-company-grasshill-goat-nl