Ons fokdoel

Het fokprogramma van Goat Improvement Company levert genetica die klaar is voor de toekomst!

Dit realiseren we door middel van onze vijf aandachtsgebieden:

Balanced breeding
Binnen het fokprogramma ligt de nadruk op genetische vooruitgang op basis van een “Balanced Breeding” strategie. Hierin selecteren we op de volgende kenmerken: gezondheid en levensduur, exterieur, melkkwaliteit, melkproductie en gehaltes. Alle eigenschappen zijn samengevet in de GIC-index. De focus op deze kenmerken hebben we heel bewust gekozen omdat een evenwichtige vooruitgang in juist deze kenmerken resulteert in zuivel van hoge kwaliteit voor de consument, minder milieubelasting per kilogram melk, meer dierwelzijn en een hoger bedrijfsresultaat voor de geitenhouder.
Nucleus bedrijven wereldwijd
Onze topfokkers vormen de kern van het fokprogramma. Op hun boerderijen testen we de foktechnische prestaties van bokken/ geiten onder lokale omstandigheden, selecteren we KI bokken en produceren we hoogwaardig fokmateriaal. Binnen het nucleusprogramma is de variatie in bedrijven en dagelijks management groot en het programma omvat topfokkers uit maar liefst drie continenten (Europa, Noord- Amerika en Africa). Hierdoor kan genetica breed getest worden.
Systematisch data verzamelen

De basis van het fokprogramma is de data van meer dan 25.000 geiten die we dagelijks verzamelen op de boerderijen van onze topfokkers. Door de variatie in de bedrijven en de klimatologische verschillen tussen de verschillende landen waar de boerderijen gevestigd zijn, kunnen we de genetica breed testen. Daarnaast geeft dit ons de mogelijkheid om de GIC-index aan te passen aan het land; we zijn daarmee de eerste fokkerij organisatie die de weging van eigenschappen kan aanpassen aan het land.
Samenwerken met onderzoekers
In samenwerking met Universiteiten analyseren we de data van de nucleusbedrijven. Daarnaast zijn we voortdurend samen opzoek naar nieuwe innovaties waarmee we op nog meer kenmerken kunnen selecteren en de genetische vooruitgang kunnen versnellen.
Klimaat
Twee belangrijke drijfveren achter de reductie van de methaan emissie per kg melk is het verhogen van de melk productie en het reduceren van de jongveestapel. Het verhogen van de productie realizeren we met onze genetica; gezondere dieren die veel melkproduceren gedurende een lang leven. Het reduceren van de jongveestapel kan alleen met een duurzame veestapel, maar duurmelken speelt hier ook een belangrijke rol in. Door het duurmelken van de geiten wordt de droogstand vermeden, is het risico voor ziekte en daardoor afvoer lager en worden er minder lammeren geboren (kleinere jongveestapel).

Ga met je muis over de pulserende oranje bolletjes om de vijf aandachtspunten te zien.