Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de informatie in deze prijslijst te goeder trouw wordt gepresenteerd en wordt verondersteld correct te zijn op het moment van drukken, geeft GIC geen verklaringen of garanties met betrekking tot de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie. GIC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de materialen.